Mới

Túi thổ cẩm thêu hình lá cây

Giá Giá: 200,000  Đ

Túi Thổ Cẩm

Tổng Số:  2 Sp
Túi thổ cẩm thêu hình lá cây
Túi thổ cẩm thêu hình lá cây
Túi thổ cẩm thêu hình lá cây

Túi thổ cẩm thêu hình lá cây
434 434 434 434 2

Túi thổ cẩm quai xách màu đen tròn,vải nhung ánh màu đẹp,thêu hình lá cây đặc sắc cho túi.Hiện có 2 màu đỏ và xanh lá

Hỗ trợ viên

0937100170 [email protected]