Mới

Túi hình con voi

Giá Giá: 150,000  Đ

Túi Thổ Cẩm

Tổng Số:  2 Sp
Túi hình con voi
Túi hình con voi
Túi hình con voi

Túi hình con voi
291 291 291 291 2

- Túi thổ cẩm hình con voi độc đáo mang nét dân tộc thời vua chúa

- Chất liệu vải thổ cẩm 100%

 

Hỗ trợ viên

0937100170 [email protected]